ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποτελείται από το επτά (7) μέλη: τον Πρόεδρο, τοναντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους. 

Χρέη Διοικούσας Επιτροπής έως την εκλογή ΔΣ επιτελούν οι:


Πρόεδρος: Αναστασίου Ευάγγελος του Δημητρίου, Καθηγητής Μικροβιολογίας

Αντιπρόεδρος: Δημακόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Βιοπαθολόγος

Γενικός Γραμματέας: Σπηλιοπούλου-Σδούγκου Ίρις του Θεοδώρου, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας

Ειδικός Γραμματέας: Χριστοφίδου Μυρτώ του Γενεθλίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας

Ταμίας: Κολονίτσιου  Φεβρονία, Επίκουρη καθηγήτρια Μικροβιολογίας

Μέλη: Σκούταρη Μαρία, Διευθύντρια Εργαστηρίου Βιοπαθολογίας Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου

Ροδοπούλου Γεωργία, Βιοπαθολόγος

 
ΕΙΒΝΕ © 2011 | Η ιστοσελίδα της ΕΙΒΝΕ είναι χορηγία της εταιρίας Abbott Hellas | Powered by art productions