ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έλεγχος φορείας Staphylococcus aureus/MRSA

Συνιστάται να γίνεται σε ασθενείς με επανειλημμένες ή επιμένουσες λοιμώξεις από S. aureus

  1. Με βαμβακοφόρους στυλεούς λαμβάνονται δείγματα από τους δυο ρώθωνες και τον φάρυγγα του ασθενούς.
  2. Εμβολιάζονται και οι τρεις στυλεοί μαζί σε 2-3 ml TSB και επωάζονται Ο/Ν στους 370C
  3. Γίνεται ισχυρή ανάδευση του εναιωρήματος (vortex) και εμβολιασμός με βαμβακοφόρο στυλεό σε τρυβλίο 9 cm με Mannitol salt ή αιματούχο άγαρ και γίνονται αραιώσεις με κρικοφόρο στυλεό. Ακολουθεί επώαση στους 370C.
  4. Τα τρυβλία ελέγχονται σε 24, 48 και 72 ώρες για την ανάπτυξη κίτρινων αποικιών στο Mannitol salt agar, ή καταλάση/πηκτάση-θετικών Gram-θετικών κόκκων στο αιματούχο.
  5. Ακολουθεί έλεγχος ευαισθησίας με δίσκο Cefoxitin (10μg) σε Mueller-Hinton αγαρ.
  6. Αν η διάμετρος αναστολής είναι ≤21 mm το στέλεχος είναι ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη Σταφυλόκκοκος (MRSA).
  7. Γίνεται έλεγχος ευαισθησίας στα αντισταφυλοκοκκικά αντιβιοτικά.
ΕΙΒΝΕ © 2011 | Η ιστοσελίδα της ΕΙΒΝΕ είναι χορηγία της εταιρίας Abbott Hellas | Powered by art productions