ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η επανεμφάνιση της ιλαράς το 2011

Η ιλαρά είναι από τις πλέον μεταδοτικές εξανθηματικές λοιμώδεις νόσους, οφείλεται σε έναν Παραμυξοϊό που ανήκει στο γένος Morbillivirus και μεταδίδεται με τα σταγονίδια της αναπνοής. Η νόσος χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό, βήχα επιπεφυκίτιδα, κόρυζα, φωτοφοβία και κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα. Οι επιπλοκές της νόσου μπορεί να είναι λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδα, βρογχοπνευμονία, μέση ωτίτιδα, εγκεφαλίτιδα. Η νόσος καταλείπει ισόβια ανοσία, ενώ η εφαρμογή του εμβολιασμού από το 1963 είχε καταστήσει την ιλαρά σπάνια με την εμφάνιση περιορισμένων εξάρσεων σε μη εμβολιασμένους πληθυσμούς. 

Κατά τη διάρκεια του 2011 έχουν καταγραφεί επιδημικές εξάρσεις ιλαράς στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη με σοβαρά περιστατικά σε βρέφη και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, αλλά και σε ενήλικες. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το ECDC θεωρούν ότι η επανεμφάνιση της ιλαράς οφείλεται στην μη τήρηση των κανόνων εμβολιασμού στα βρέφη. Συνιστάται μια αναμνηστική δόση του εμβολίου σε άτομα που δεν ανταποκρίνονται στη πρώτη δόση. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η νόσος να περιοριστεί μέχρι το 2015.

Βιβλιογραφία

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

European Monthly Measles Monitoring Report, September 2011

CDC Health Advisory, June 22, 2011.    

ΕΙΒΝΕ © 2011 | Η ιστοσελίδα της ΕΙΒΝΕ είναι χορηγία της εταιρίας Abbott Hellas | Powered by art productions