ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συνέδριο Μικροβιολογίας

10-12 Φεβρουαρίου 2011: 5ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολογίας και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Αθήνα, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

ΕΙΒΝΕ © 2011 | Η ιστοσελίδα της ΕΙΒΝΕ είναι χορηγία της εταιρίας Abbott Hellas | Powered by art productions