ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Congress of Clinical Microbiology

10 – 12 February 2011: 5th National Congress of Clinical Microbiology and Hospital Infections, Athens, Megaro, International Conference Center of Athens.
ΕΙΒΝΕ © 2011 | The site ΕIBNE is sponsored by Abbott Hellas | Powered by art productions