ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Address: Laboratory of Microbiology

University Hospital of Patras

Rion, 26504, Patras


Phone: 2610-993978, 999660

Fax: 2610-994922

e-mail: info@eibne.gr

Here you are welcome to send us your suggestions or your application for registration.

Contact Form

Your name:
Telephone
Your email:
Your message:
ΕΙΒΝΕ © 2011 | The site ΕIBNE is sponsored by Abbott Hellas | Powered by art productions